• Šio internetinio puslapio ir elektroninės parduotuvės naudojimosi taisyklės

 

1. Bendrosios nuostatos.

1.1 Šios internetinio puslapio www.zukle-zvejui.lt ir elektroninės parduotuvės (toliau – el. Parduotuvė) pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato asmens, įsigyjančio prekes www.zukle-zvejui.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas) ir D. Linatro individualios įmonės (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
 

1.2 Šios taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi el. Parduotuve (pvz.: pateikia asmeninius ar kitokius duomenis el. Parduotuvėje, vykdo el. Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą bei šių prekių apmokėjimą, skaito el. Parduotuvėje pateiktą informaciją ar kitaip naudojasi el. Parduotuve.)

1.3 Jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis, tai jis negali pateikti prekių užsakymo el. Parduotuvėje. Visais atvejais yra laikoma, kad Pirkėjas susipažino su Taisyklėmis ir joms pritarė, jeigu jis prieš užsakydamas prekes, patvirtina savo pritarimą pažymėdamas varnele „Aš perskaičiau ir sutinku su Taisyklės ir naudojimo sąlygos“.

 1.4 El. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas, nesusipažino su el. Parduotuvės Taisyklėmis, nors turėjo tokią galimybę.

1.5 Pardavėjas pasilieka sau teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Pirkėjui galioja tos Taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.

2. Apie privatumą.

2.1 El. Parduotuvė saugo Pirkėjo privatumą ir užtikrina jo pateiktos informacijos saugojimą. Pirkėjas turi pateikti tą informaciją, kuri yra būtina užtikrinti sklandų atsiskaitymo ir prekių pristatymo procesą, suteikti aukštesnės kokybės paslaugas.

2.2 Pirkėjo pateikta informacija laikoma slapta ir neviešinama, išskyrus atvejus, kai informacija reikalinga Pardavėjo partneriams, teikiantiems paslaugas susijusias su prekių užsakymu, apmokėjimu ir pristatymu, ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys yra derinamos su Pirkėju, jo nurodytais kontaktiniais duomenimis. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmeniniai duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose nurodytais atvejais.

2.3 Pirkėjas, užsiregistruodamas el. Parduotuvėje, užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Pirkėjas virtualiai išeidamas iš el. Parduotuvės privalo atsijungti nuo el. Parduotuvės sistemos. Pirkėjas, faktu, kad registruojasi el. Parduotuvėje, pateikia užsakymą, įsipareigoja saugoti ir neatskleisti savo prisijungimo duomenų bei kitais atvejais, patvirtina, kad yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes el. Parduotuvėje. Jei Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims arba pasinaudojęs el. Parduotuve, nuo jos sistemos neatsijungia, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

2.4 Pirkėjas registravimosi el. Parduotuvėje faktu patvirtina, kad sutinka ir suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis bei pirkdamas el. Parduotuvėje, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.5 Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina savo žinojimą, kad naršant el. Parduotuvėje, jo kompiuteryje gali būti patalpinti failai, siunčiami iš interneto serverio.

 

 3. Pirkėjo teisės ir pareigos.

3.1 Pirkėjas, vadovaudamasis šiomis taisyklėmis ir LR teisės aktais,  turi teisę pirkti prekes el. Parduotuvėje.

3.2 Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

3.3 Pirkėjas, išsirinkęs prekę (-es) el parduotuvėje, už ją (jas) privalo atlikti mokėjimą per 48 val. nuo mygtuko „ Apmokėti“ paspaudimo. Jei per šį terminą Pardavėjas negauna mokėjimo pavedimo patvirtinimą arba atskiru elektroniniu laišku negauna pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė prekės (-kių), kurias išsirinko el. Parduotuvėje.

3.4 Pirkėjas atsako už www.zukle-zvejui.lt pateiktų savo duomenų teisingumą. Pirkėjas atsako už padarinius, kilusius dėl pateiktų savo duomenų klaidingumą ar netikslumą.

3.5 Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo duomenis ir jų neatskleisti. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo rekvizitais, laikomi atliktais Pirkėjo. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

3.6 Pirkėjas privalo naudotis el. Parduotuve pagal paskirtį, nekenkti jos darbui ir stabiliam veikimui, taip pat Pirkėjas privalo laikytis ir kitų šiose Taisyklėse bei LR teisė aktuose nustatytų reikalavimų.

4.Pardavėjo teisės ir pareigos.

4.1 Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. Parduotuve. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai nutraukti el. Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

4.2 Jei Pirkėjas bando pakenkti el. Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo panaikinti Pirkėjo registraciją, apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Pardavėjo paslaugomis.

4.3 Pardavėjas privalo pasirūpinti, kad Pirkėjas gautų jo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.4 Jei susidaro tokios aplinkybės, kad Pirkėjas negali gauti užsakytos prekės, Pardavėjas privalo Pirkėjui pasiūlyti analogišką  prekę, o neturint prekės analogo ar Pirkėjui atsisakius prekės analogo, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus už prekę. Šiuo atveju Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą.

4.5 Pardavėjas privalo saugoti Pirkėjo pateiktus duomenis ir naudoti juos tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

4.6 Pardavėjas turi ir kitų šiose taisyklėse bei LR teisės aktuose numatytų teisių ir pareigų.

5. Pirkimas ir pristatymas.

5.1 Prekės pirkimo el. Parduotuvėje eiga:

a) išsirinkite Jums patinkančią prekę ar prekes iš el. parduotuvėje pateikiamų prekių ir spauskite „į krepšelį“ .

b) pagrindinio puslapio viršutiniame dešiniajame kampe matomos pasirinktos prekės ir jų kainos. Išsirinkus visas norimas nupirkti prekes spauskite „krepšelis“

c) toliau spauskite „atsiskaityti“.

d) toliau pildote „užsakymo formavimo“ reikiamas grafas pagal nuorodas. Žvaigždutėmis pažymėtas grafas būtina užpildyti. Būtinai nurodykite tikslų adresą, kuriuo transporto bendrovė turės pristatyti prekes.

e) būtinai perskaitykite ir pažymėkite varnele, kad sutinkate su taisyklėmis ir naudojimo sąlygomis.

f) Patvirtinkite užsakymą spausdami „patvirtinti“.

Jūsų užsakymas sėkmingai priimtas ir vykdomas!

5.2 Pristatymo trukmė

a) užsakytos prekės pristatomo Pirkėjo nurodytu adresu per 2-5 darbo dienas (jei nenurodyta kitaip) po apmokėjimo patvirtinimo.

b) pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais, prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Apie tai Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti pirkėją, pirkėjo nurodytais kontaktais.

5.3 Prekių pristatymas

a) užsakytas prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė (toliau- Vežėjas) Pirkėjo nurodytu adresu.

b) tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, kainos, pristatymo adreso.

c) Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo kartu su Vežėju patikrinti Prekės būklę, kiekį, kokybę ir asortimentą.

d) Aptikus Prekės pakuotės pažeidimą Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) gali nepriimti, tuo atveju Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) su Vežėju užpildo siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo surastus pakuotės pažeidimus.

e) Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) priėmus prekė (-es) iš Vežėjo, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje pakuotėje bei prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, paslaugos tinkamai atliktos.

f) jei Pirkėjas per nurodytą prekių pristatymo terminą, prekių nesulaukia , tai privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją.

g) jei prekes atsiima ne Pirkėjas , o Pirkėjo atstovas, Pirkėjas, pildydamas užsakymo formavimą, turi nurodyti prekes atsiimsiančio Pirkėjo atstovo duomenis.

5.4 Prekių pristatymo Lietuvoje kaina

Svoris iki (...) kg

Tūris iki (...) m³

Kaina (Eur)

2

0,008

2,40

5

0,02

2,60

10

0,04

3,30

20

0,08

4,00

35

0,14

5,00

50

0,2

6,00

75

0,3

8,10

100

0,4

9,50

200

0,8

16,20

300

1,2

23,20

 

-          Prekių pristatymas į Lietuvos teritorijos Kuršių Neriją- papildomas 41 EUR mokestis

 

6. Prekių grąžinimas

6.1 Nusipirkęs netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi teisę grąžinti tokią prekę Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo jos pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę, o neturint analogiškos kokybiškos prekės, Pirkėjui grąžinami jo sumokėti pinigai.

6.2 Prekių keitimas ar grąžinamas atliekamas gavus Pirkėjo prašymą į Pardavėjo elektroninį paštą, kuris yra nurodytas el.parduotuvėje. Prašyme turi būti nurodyta : kokia prekė grąžinama ar keičiama, prekės (-kių) užsakymo numeris, grąžinimo ar keitimo motyvuota priežastis.

6.3 Pardavėjas , gavęs Pirkėjo užklausą, Pirkėjo nurodytu el.paštu suteiks nurodymus, kaip grąžinti Prekę.

6.4 Prekių grąžinimo arba keitimo atveju, prekių paėmimo ir pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas. Grąžinant prekes, sumokėta suma (neskaitant pristatymo kainos)grąžinama per 14 dienų nuo prekių sugrįžimo Parduotuvei, dienos, jei Prekė atitinka reikalavimus, nurodytus 6.7 punkte.

6.5 Pirkėjas Prekes privalo grąžinti originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Kartu su keičiama ar grąžinama Preke turi būti pridedama pirkimą el. parduotuvėje patvirtinantis dokumentas.

6.6 Už grąžinamos ar keičiamos Prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jei Prekė nesukomplektuota ir (ar) tinkamai nesupakuota, Pardavėjas gali nepriimti grąžinamos Prekės.

6.7 Grąžinama ar norima pakeisti Prekė turi būti : nepanaudota, nesugadinta, nepraradusi savo prekinės išvaizdos. Turi būti išsaugotos Prekės vartojamosios savybės. Prie prekės turi būti su Preke susijusios prikabinamos etiketės.

6.8 Keičiama ar grąžinama prekė nurodytomis Parduotuvės darbo valandomis turi būti grąžinta adresu: Tauragnų g. 50B, LT-28217 Utena. Transportavimo ar prekės siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

7. Atsakomybė

7.1 Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumą ar netikslumą.

7.2 Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis el. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3 Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklapius per Pardavėjo el. parduotuvėje esančias nuorodas.

7.4 Pardavėjas neatsako dėl to, kad el. parduotuvėje pateiktos prekės spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realaus Prekės dydžio, formos, spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

8. Dovanų kuponas

8.1 Įsigytas dovanų kuponas galioja 1 metus nuo kupono išsiuntimo Pirkėjui, Pirkėjo nurodytu el. paštu. Įsigydamas dovanų kuponą Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su dovanų kupono įsigijimo sąlygomis ir galiojimo terminu bei žino, kad pasibaigus dovanų kupono galiojimo terminui atsiimti Prekės nebebus galimybės, taip pat Pirkėjas žino, kad pasibaigus kupono galiojimo terminui pinigai už nepanaudotą dovanų kuponą, nebus grąžinami. 

8.2 Kuponu galima pasinaudoti tik kupono galiojimo laikotarpiu.

9. Informacijos siuntimas

9.1 Esant poreikiui Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu el. paštu arba susisiekia Pirkėjo nurodytu telefonu.

9.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „kontaktai“ nurodytais kontaktais.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1 Šioms taisyklėms yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

10.2 Visi nesutarimai, atsiradę vykdant šias Taisykles, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.